fbpx

ใช้แบตเตอรี่จำนวน 4 ก้อนสำหรับกลอนแบบ Sub type และ 8 ก้อนสำหรับกลอนแบบ Main type ค่ะ (รุ่น ES-7000K ใช้แบตเตอรี่ 4 ก้อน

Category: แบตเตอรี่