fbpx

สามารถใช้การ์ดคอนโดหรือการ์ดอื่นๆได้เฉพาะในกรณีที่ความถี่ของการ์ดนั้นเป็นความถี่เดียวกับคีย์การ์ดของ Epic Door Lock ค่ะ (13.56 mhz) ทั้งนี้ เราสามารถตรวจสอบได้โดยการลองนำการ์ดมาแตะบริเวณตัวเครื่อง ถ้ามีเสียงตอบรับแสดงว่าสามารถใช้การ์ดร่วมกันได้ค่ะ

Category: คีย์การ์ด