fbpx

สามารถเข้าเมนูการตั้งค่าที่เครื่องของเราแล้วเลือกเมนูลบลายนิ้วมือออกได้ค่ะ ลายนิ้วมือที่เคยบันทึกไว้ก็จะไม่สามารถใช้งานได้แล้วค่ะ

Category: สแกนนิ้ว