fbpx

กรณีบานผลักไม้ สามารถติดตั้งได้ทั้งกลอนแบบ Main Type และ Sub Type ค่ะ สำหรับ Main Type ประตูที่ต้องการติดตั้งควรมีความหนาอย่างน้อย 3.2 cm ค่ะ ประตูควรมีความเรียบทั้งบาน แต่ถ้าเป็นประตูที่มีลวดลาย มีร่อง ระยะจากขอบประตูเข้ามาด้านในควรกว้างอย่างน้อย 11 cm ค่ะ
กรณีบานผลัก บานสวิงกรอบอลูมิเนียม จะสามารถติดตั้งได้เฉพาะแบบ Sub Type เท่านั้น กรอบอลูมิเนียมควรมีความกว้างอย่างน้อย 5 cm จึงจะสามารถติดตั้งได้ค่ะ
กรณีบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียม จะสามารถติดตั้งได้เฉพาะแบบ Sub Type เท่านั้น กรอบอลูมิเนียมควรมีความกว้างอย่างน้อย 5 cm จึงจะสามารถติดตั้งได้ค่ะ หากเป็นบานเลื่อนคู่ล็อคตรงกลางส่วนใหญ่ติดตั้งได้แน่นอนค่ะ แต่ถ้าเป็นบานล็อคริมจะยากกว่าเนื่องจากข้อจำกัดของหน้างานค่ะ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก http://bit.do/epicdoorlock-slide-door-digitaldoorlock
กรณีประตูเป็นกระจกบานเปลือย ความหนาของกระจกควรอยู่ที่ 10-12 mm ค่ะ
ทั้งนี้ หากสนใจติดตั้งสามารถส่งรูปประตูที่ต้องการติดตั้งมาให้เราช่วยดูให้ได้ค่ะ หน้างานแต่ละที่อาจมีข้อจำกัดที่หน้างานแตกต่างกันไป เดี๋ยวเราช่วยแนะนำให้ค่ะ

Categories: งานติดตั้ง, เงื่อนไขการรับประกัน