fbpx

แน่นอนว่ากุญแจของเราจะไม่มีประโยชน์อันใดเลยหากเราเก็บเอาไว้ในห้องค่ะ แนะนำให้เก็บไว้ในสถานที่ที่หากเกิดเหตุที่ทำให้ได้ใช้ก็สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย เช่น ในเก๊ะรถยนต์ ที่ทำงาน เป็นต้นค่ะ

Category: ดอกกุญแจ Mechanical Key