fbpx

การแจ้งเตือนการปลดล็อคประตูจะแจ้งเตือนเฉพาะการปลดล็อคผ่านแอพเท่านั้นค่ะ หากมีคนปลดล็อคด้วยวิธีการอื่น เช่น กดรหัส การ์ด สแกนนิ้ว อันนี้จะไม่มีการแจ้งเตือนค่ะ

Category: Bluetooth และ Application