fbpx
Return Policy

นโยบายคืนสินค้า

ลูกค้าสามารถแจ้งคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า (อ้างอิงตามสถานะการจัดส่งจากผู้ให้บริการขนส่ง) สำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้

1. สินค้าชำรุด/แตกหัก/เสียหาย กรุณาติดต่อทีมงาน EPIC Doorlock ทันที พร้อมแสดงหลักฐานการชํารุดหรือเสียหาย
2. บริษัทฯ จัดส่งสินค้าผิดหรือไม่เป็นไปตามที่ตกลงกัน เช่น รุ่นสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ
3. สินค้าที่ได้รับมีลักษณะไม่ตรงกับคำบรรยาย
4. ต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ทำการติดตั้ง หรือไม่ผ่านการใช้งาน

กรณีเหตุผลเนื่องจากเปลี่ยนใจ: หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยเปิด หรือฉีกขาด ตัวสินค้าและอุปกรณ์ภายในต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เหมือนเดิมทุกประการ

เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว แนะนำให้ถ่ายวิดีโอขณะแกะกล่องบรรจุภัณฑ์ตลอดจนทดสอบการใช้งานสินค้า เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากรณีสินค้าชำรุดหรือเสียหาย

หากทางบริษัทฯ ได้ตรวจสอบว่าเข้าเงื่อนไขในการรับคืนสินค้าเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้าให้ภายใน 7 วันทำการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาชี้ขาดในการรับคืนสินค้า

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Customer Service ตามช่องทางดังนี้

Fb Messages : m.me/epicdoorlock 
Line : @epicdoorlock.com
Tel : 086-383-1832
Email : [email protected]
Website : www.epicdoorlock.com